Skip to main content

Full text of "Digte af Alfred Ipsen og Ernst von der Recke, Op.24"

See other formats


lMf^M^•^S;2If']|^ aj 
Op.24. K>. O. 1. Det voider den Sang i de gronne 

Skove (Alfrti Jpsen) » 35 

2. Det voider den Sang i de grenne 

Skove (Alfred Jpsen) » S^ 

3. Hun er saa let som Skovens feire 

Hind (E. V. d. Rtcke) » 35 

4. Folkevise {K v. d. Seeke) » so 

Komplet S Kr. Kr. e. 5. Saa vel mig huer den klare Sol 

(E. V. d. Recke) » 5° 6. Vintemat (E. v. d. Recke) » 5° 

7. Du vidste ikke hvem jeg var 

(Alfred Ibsen) » 3S 

8. O, jeg gad gribe Solens Lur (Aifrtd 

Ibsen) » SO forljEggerens eiendom for alle lande. KJ0BENHAYN. Det voider den Sang: i de g^ranne Skove. * jLndante. Leopold Rosenfeld, Op. 34. ^ J, I J Ji I i J)J) I JJ^J'J ^ i f t=g M ^ »>& 


g E^ i^ i fc i ^ i-i P i ^ Det vol _ der deaSang i de gren _ ne Sko -ve, at ;M dimm Yt^ za 1^ 
T ^ ' ^ d ^ ^ i ^^ ^ 


^ £ ^ A 

S ei jeg-kan merom Nat . teriso , ve. Det vol _ der denKlang- af de kla - re S trem-me, at 
alt mit Liv svin _ der hen 
te7i, te7i. ten. i Drem - me 


Det vol. der det Sus i de hai s ■9- ^^ e Grene, at ^ i?; 1; W- 
at jeg" maa vandre min Vei al _ e « ne. Det vol _ der den hei e funk _ len-de Him _ mel^at 
WDhelm Hms«iia Nadfrstik-DS TryV,Ijobeiiii7iL crescendo J' crescenao at ^ m f ^ ^ Mr prhr ^ fe yv" # ' # 4^ #■ er bl£Bii_det og- ho Yed-svim_ meLDet vol _ der denhel » ]i - gre Bng- « le _ ska „ re, at 
A -^^ ^ , jAir^^ , LiaensKaoeugi nurugere . . f m '- i ? ■ _. z^ sot- _ te 0i _ ne, at, al _ le mijie ro - li -g-e Ti _ mer er flei-ne^ al-le^ al _ le de ro » lLgeTi.jner, Gud V a^ ^^ t. «^ir« .^ ^ ^ 83 ^ **?- ^Pf ? 'i.>' i "1 hi PrT?f ^ i ' <i y v^piu vivo ^ ^^ i^ ^^ = — ri=: — Tm ~iii:i=z: — ■: I2_ II dhniniiendo ^[^^ I Meg'et laiigsomt og' stille 

3^ !F iFl-i I ^^ E E 5 ^^ E ^ # i > ^ M^ ZK 

De_ densHaandskalmin Tin , ding svsT g"i _ ve, jeg laa i den dy _ be DvaJe hvor y ft i 'p" i^ - le. 

(Alfred Ipsen) i 
m 25 ^r 


i^ ^ I i=l Meg'et lai)^somt og stille 
Forskydiung r 


/^ ^ ^ S ^ hS- 


3: — 5l-: 5)220 I ^ ♦ 1^ 3- 


Det voider den Sang: i ^^ g:r0nne Skove. 
Roligt resigneret. i M' I r p "^ 'r p ^ ± Molto Andante. Det vol _ der den Sang- i de Vn^r- i 
2Z f p i ^m PP 

Forskydning crescendo TP ^ A P 0- :m: r 


r^ 
Fbrskydning' i Is piu lento 


Det vol _ der det Sus i de hei - e Gre _ ne, at jegr maa van _ dre min ^'^^ M \ \ wen h paco cresc. PP 

■■,7i- ^T^-^ ^ I i i 
S i i i_^ ^ r/ip 
EI=J ^ r V^i f ^'N i h 7tm ^ i te m' \ 4 fc F Vei al - e _ ne. Det vol - der den hfli ^m 
5# $-: F3 5 


= ^) \ ^ p i)| fimk-lende Him _ mel, at jeger blaen-detog- ho ved-svifn _ - mel,det voLder den 

ri _ ie _ n« - /<? 
^J^ 


P >,| * -^'^''^' 1 J J^''i' | J^piMT I [''^ l hel-li_ge Sijer ne _ ska _ re, y*' 3 ^ ^^; at mi-ne Tan Iter maa vi _ de f a _ - re. ^^F ^ ^ "Mf 1# j^-^, <t« w i w m \d ' ^\ 4 
P J 9220 ^ pill lento ^i\) i ^r pitp^f-jp p I 'f pp p I f y Den Meen mig" voId_te to sor _ te 0i _ ne: ^ 

dolce, un poco piu vivo At al-lemi_ne ro_ li.gre Ti _ mer er flei.ne.Gud gi . veje^ laa i den dy _ be 
Dva-le hvor De lens Haand slcal min Tin „ ding* hu _ sva _ le, hvor ere « r - sce7i _ 
c^ ^ 
% i=i do al fe a tempo w^ s ¥ 1: »^ m -: >Tf De - de jfJ 'J) i I 't i p - ^ ^ din£ = /T :32 ^^ De - dens Haand skal min Tin -ding' hu _ sva _ le. (Alfred Ipsen.) 

^2 Hun er saa let som Skovens feire Hind. f ^ AUegretto. „^ T'P^^f'Nf T'lf ^ Leopold Roseiifeld,Op.«4.N<? S. 


1. Huner saa let som Sk6_vens fei.re Hind, rardthendesVaekstsom jE _ delgran og- 

In _ tet hen-des let.te Sind, medlef _ tet Paa-de skri-derliun paa p riteimto leggiero ^>MTtl 10'^ \^ ' ^ ^ ^^^rW^ iv^^^'^fi r WiTyj , »v j'n = f .^ 


% ^ J. ny y y ^ jt;o<?o Tubato poco rit. Sil _ Ue, 
TU _ lie, pyy^ypf p E ^ ^ offhendes Sj»l er Duggeni en LC _ lie, der spei.ler Foraars_soJensMor.gen_ 
ogin_gen_L»n . ke binder hendes VU _ lie, saalidt som Havets friske Mor-gen- 
"a tempo "*^ j^ a tempo . a tempo skin- ^. Der tyn _ gev piu lento =iv=^5 bj) i J' ^' p ^E I ^ J J;JjWi= vind Som Ha _ .vets BeLger fel-ger Vin _ dens Le b, saa \a tempo >;'i, jC: I yi\ ^ ^ 
^t^a^/ r//. L 7' pppfaifr-J 

tJ Li I TT^* ^^4 A\ «^ T.ii ;5 {ptfffW ritenuto 3ti: ^ ■J »^Im fel . gerHjer-iat di _ ne Lu _ ner tro - ligt. I =^ ±=d. ^ 5 


\quasi rit. 


ogh8engBr 0i-et ved din let _ te Gang-, og- piu vivOy ma sernpre ruhato quasi ritenuto *) I . . ^, T. „„„ v,,„- 1^,. cJo- tins rfie- min Tan _ ke ro _ lie-. dog- s»mKnoppeni sit Blomstersveb, 6 . -^-^^r^ ^^.^^ '^^f^ -^rl li ^ pih vivo leggiero e dolce ^ ^w saa hviJersighosdig— min Tan- ke ro _ lig-, 

*5 #^ ^^ ^f*5 ^^ ForskydniJig- 
Malta animato ed agitato » P ffi quasi ritenuto 
crescendo *• ^,„™»dJs»riiiser nd da er den Sang-, ognaardensprtagei og naar den springer 
i Forskydning bort 

crescendo 
i -^ — -f — ^ p* p ^^=F^ 3^ crescendo al ^^ 15^-^ naar den spring'er ud- riten. p a tem^o^ 

-O-s py^i ^ - > I =1=1 er den Sang"!, Folkevise. Andantino. I 
^>!lJUJa^ k Meget stille !i '^ JilJ J^ I J>. W ii M Ji I I^ M^^^^^-P^^^^^ = P Alt fal - der Le . vet i Lun-den taet, som ha _ ver den smykt i m 9 1 f 5 ^m 5 f=l *=1 m ^-=- i =§ rf ^^ £ 3| £ ^ # m Vaarj — Jm^ ^ P I P p P ^ ^ ^^ ^^W diminuendo 


^-^ — ai"^ F ;^ r t * i ^^ den grm _ ne Lind bar sin Krans for _ g^jet og fal _ mer sit ^ am ^^ »if poco rit. t r P I P p p I r ^ «r tempo 


fau - re Haar^ ^^ s im s ?/ip f og fal _ mer sit fau _ re Haar. Den ^ crescendo ^ ^^ 


fe ^==f a ± ^ tempo i :p 9220 10 ^ i^ \ k J^ i) gron ne ^ Beg har sin Kro ne 


E S g Lin _ den har m m =¥==« r^ ^ ^ ^-«- *■• ^ ^^ I ^ ^■ : — y p ^ ^ tabt sit Bladj den Smaa _ fngl sid - der nu '^ y . » ^^1 f ^y= t ^ di?fimu€?ido * ^5 1^ i ^^ taus ■^ ^ ^ 
^ paa Kvist, ^ som for _ re saa lif M '& m ^ p ^1 ligt kvad. 4 7/^ * i 1^^ crescendo J" s f p^ m i 
p latiffsoinynere Den 
9220 11 ■1 h I J^. > i) I J ;> TT^-J m l=i=M^ i vil - de. Fugl som saa ly„ stigt kvad den ser _ ^er for si - ne Fjer;, * $ "f w. ^ s IS I s rf ^r^ I p .s ^ p a 31 * ih^)^ i, i ^r-^ J" ^ ^ ^ ^ ^^ den Jom_fru som un _ der Lin _ den sad, hun sid _ der der al _ drig' .^w iS i ^f « dmhniendo ^mi P P- 1C?~^ 1=^: 

5 * f are * 


jt>^t?c? r//. M P I r t'^'-4^"^ i^r""^"^ meer. hun sid- der der al _ drig' iheer. ^m } 7tqp s ^ 


r^ t^S (E.v. a. Reeke.) t ^m i ll it I <?^///7 e;^<?<? fe ^ u m f dolce ^ i ^ ^ jt;^^^ rit w i — -i) 
^^^ .4t ,A li y t—t I r//. ;5 4 


9220 1^ Saa vel mig^ huer den klare Sol. te Alleffretto rnbato. ma i 1 i S ). W^^ P P P V J' Saa vel mig: hu . er den kla _ re Sol^ der 
^y J J' p p^ i) I A h h ji^ i r p^' I P p p 'T^p ly _ ser op i min Vraa men mer di. ne kla, re 0i _ ne un.der de ly „ se I V\> y s ^^ ^ 
^ :^ ^ ^^ ^ I ^ # # P # #^ i i= s >H A .fi J; r p I J p f p I p p [g ^ Braa Mig hu _ er hyer Kil _ de frisk og- ung, som sprin.ger fra Bak _ ke 

-fc ^ ^F^ i a i 
=Rr I I ^ r ? poco rit. ■£xx BE i M^ ft I sempre ,«!f ri _ /« _ . ?«« to m ^r r ifj p.p p p ir' r p ^dnn hEeld, men mer di^ne un-ge 0i p ^r tempo 'f=^ 


^-H-e^ * 


- nes sig". nenJe Sund.heds - vseld 

4= /o 


SE 

^ ^ :5: a ^ tempo f ; M i) 9220 1.1 t^\' t y i j) I ])• JO ^ 0-i 0^ s ^ p p » J) ^ ^ g^ Mig- hu - er de Bel _ ger lyaesk-ke og- fri der le . g^e^ som heist de 
I m *■ M s HrivnhC^r IP p p J)p p i vil ¥ ^ ^ Y Jl- J 
,Mp s men mer di - ne kla . re 0i - nes tan-ke_riglvekslen-de Spil Og t> 1 ^ y 
i ^ # ^^ p ^^ poco rit VI '!L r r p i p ^' ^ N'p I f r i tv^ Jl i' r ^ vel liar jeg* kja^r det dy _ be Hay som spei-ler det hval „ te Blaa,, I ^ B m^^ men 
e V\ > y ^ p ^ [JJ I i ?= =^ jt;^(9 r//. 

^ 
»^ £LL ;2 g sempre ri te _ 71f^ _ /e? Au^j- f p D p If r 'r ' ^^^ ^^ ^^ 1 ^ tempo 3^^ mer di - ne dy _ be 0i ne^ hvor _ i min Hinumel jeg" saa. siRtnvre ri ^ , te ^ . nu _ sempre ^ ^ %=^ It ^ ^ tempoy p/u lento 9220 14 Langsomviere 


Og vel maa je^ el- ske den dremmeii-de Nat, med Stjer_ner-.nes Len« doms ^^m ^i.''i. j M J J--I t r i^P ^ p u ri ^n ■"^ ^^ ^^ f 
bog. men mer di.ne dremmen.de 0i _ nes tryllen.de Ru - ne - sprog*, . I ffi ^^ 
i ^'i ' '. i y r j-sTJ ^^ P=F=^ m i ^3 ^ ZSI 
i jt;e?tf<? r//. sempre 

ff i- -^ - - ^ i '' i ' ^. fi i':fp p N p r >rp ^' p rrp ip- f p i p ^' ^ p p p Kjser er migNatiensom dra _ ger tyst med Fredo.ver Jor.den ind. I a w rt ^ & i ^^ r -f J J ^^ poco rit i ^k ifi Hjaerest af alt di _ ne ■M. M. M. "/ ^ ^ sempre 
(I'l P I ' |i I Ml I I li I g tempo ?=y I 0i ^ ne som e _ ne har Fred for mit Sind i. «y S> '^^^=^ ritm. 


S ffi I to ^ (B.T.d.Recke.) f U #-^ ih^ ^I^ 

ntp 

a tempo ^ ^-# ^^ m f i te i, y'i t-'Ht 7 Vdolce ±±. jl% t ±±z 9220 15 Vinternat. Langsomt og roligt. i Tjiip' J^^Jii'jNj^l Den dy - te tau.se Vin-ter, 
legato IB 
m oe- tin _ ar< cresceiido er trindt, ^^ ... ^ .. j — „ ..,.,. som drys _ set fuld 
al - le Nat _ tens Stjer a tempo 22: ner. 

f diminuefido m ?3r ^ riten. ^ t MTffij 5* ?xy ^^ tempo 

vip ^ f 
* V*: lg! 


9220 17 m lidt lang'sdminere I ^m ^ E ^~^' I f" P ^# ?^ 3 Jom _ fru-sne saa ren og skjaer, i fe * hvi steg* du ned fra fjfju^ ^H 1 ^- ^H*f^-*^ 
r* jt;(5>^<? r//. ^ xsz mf 2= ^ 21 f Him len her for Jor ^ ^^ m m in rp ^ dens Sol at kjen de ,1 


:t , t "Jf ^ z: 


i F 5?N^=^i faar du og* r.j?vr>j'f i ?"#Tf?"f ry ^^ 
^ ^ marcaio quasi riteindo s i^ crescendo 1 ii >: den ^ 
y* ^rgrf/ har snart ^ 'J) li J) din Slgen bed crescendo 
fc )t " 


bredt 4=^=^ ^ J5" 


riten a tetnpo 
i8 Du vidste ikke livem jeg var. Alles^ro non troppo. jf^, Du ^— #■ M ^^ I r p vid . ste ik - ke^ hvem jeg- var^. 
Gren jeg* saet _ ter i min Hat^. men 

I mas/ ritenuto inr p dimtmiendo m: svend^ 
svend^ saa 
saa god en Ven,. 
god en Veiij, . r p^r i i ^ saa god en Ven^ som 

saa god en Ven^ som 


^* * ** *T a u^ ^ ^n 'fi'^n quasi ritenu to :^ 31:3 


r:7 divmiuendo 4^ E fe / 1 Zir I — ^ <^ tempo 

van drftd ved en Jom - frus eT«n Jie Si » - - de. ^^ van - dred ved en Jom - frus gr«n Jie Si 

van ,.dred ved en Jom - frus g ren.ne Si 

21 m £n 19 f 'y.n poco lento j? ___^ f ^ i Y i S de. Og- Him „ len er saa tlaa og* Mar som n •s ^ t 1 ^t=^ ^ r 

un pooo lento r # — [• — i; — 1^-1^ I f^^v f'"^v f ^ 


g '""N ^ g"^N ^ LJ LJ L^ .i^ l5^-i^ ^M- ^i. X — M^ rvV. jfinderligt kun ved For r i'^ l y- r' ^ p I f p P p ^ 

aars _ ti _ de, og- jeg- saa glad en Uji,_ g^e ,1 ^ SJ / y 3 s j^ e ft *ri ii ^ 3 i Jl 


^^ a ^ ^ - / 
-^-i f T j : c r i F * y , „ , J-, 1 ^^ poco riienuto crescendo f P f- M P svend. saa ^od en Ven, som 
iL_^i__| ! U-p:^ J^ p ^-^ J) 11 ^ i y i y -vandred ved en Jomfrus ^enjie Si _ - de. (Alfred Ipspn.) eo 0, jeg: g-ad gribe Solens Lur. ^ Allegro non troppo. i f i }, \ [ J-p ^a 


jeg- gad gri - be 
Der vok « ser Blom.ster m F ITi W Ez: _ji ;,jf_*. ^ / ^ y y ky Y i5 "ST ¥ I g ^^ ^ 1 -4 p N'-p ir- 1 #-^ F^ So - lens Lur og* 
paa vor Jord for blaB » se jer et Styk 
hver der end kan san ke, 
se ^^ ^Ij i E f^ y y ^ 
^^ t/f m E P pococresc. 


en frisk Akkord en Klang* i Dur om Ver.dens I7 . se Lyk ^ _ ke. 

et lif - ligt far. ve.praBg-tlgtFlor tU mer end Ser . ge.kran . , se. 
"il r 

dbninuendo p ^ ^^ ^m wx imp leffg-iero ji j p^^ ^^' T "T F W 


9220 21 m un poco lento a tejnpo t 7 i j)|p p ri^jLp) pt p I p p c j p I f ^ Thi Lyk.kenflyg-ter dog-ei bort^ om den en Stund kan flak - ke^ naar 
Menfaenk ei Lyk _ ken bli-verlagt i Skjed paa Folk som drem - me^ nei^ ^ /fhtiinuendo 

^ ^m 


un poco pm lento e rtibato wm »5agt W ±=t €y imnpo ^^ if I'll r I r up i^ji> . ii i riif ini^ ^ ^ vi kuntro-lig' gje.re vort. og* sti . ve flinkt vor Nafc - ke. 
Ly kken er en HeLti dsdragt^du sel^aa sy ^g sem _ me. ^^^ ^Mf-r^ ^ 
|;l_M_jJMUp ^ #-«- yy ■U)i[j-;) rjp i f^ T=^ Af Sor genfaa vi hver sin Del, det li« _ rer saa til Lyk ^ S U 2s: 3^ ^ V V * V y - rT^ ^ f s>-»- 9-»- rfci: ■rT-r- ^ ;» y J d)y y r=r 
m ntp I 1 1| I P'p I f p PM^ pr ^MT' r" ^ ^^^ Sis ^ 5ra »l i^ * da faa vi som Spar _ ta _ ner_ne at hoi _ de Stand i Slcyg" i \J- rnp ^ J i hi ^^ ^m y -•J K ;._,.; J. J ^ ^ ^ ■*• ■*■ ^T* & ffl ^ 9220 22 I '^ J- i -^ 7/m piu lento ^ m m r^^*" oco riten^ M'^'p ' r nu^ - gen. Der \)li_ver al - tid dog- en Rest af Lylcke- Ivaer ei \ 
^S5 ^ rt ^^ 1^ ?: 0< ,: , 


»^ <T /(i??«jt;<? tJr ^^ O j^ I I i l| 'I v i f r) p r p 

l)an - &eLo jeg gadspU.le nu ta Fest Lykkensde g-lem-te 
. crescendo fpocojp iu tento pp^p i i f 


^S a tempo 
fftp f ^^ ^ ri3 % ' 5 ^^ tZJU^ i San _ g-e, o, je^ gad ^ i=^ / *-^ 
>// / Fwedraget jritenuto p^^if p^p 1^-^ ^ ^ F^ spiUe nu til Fest Lykkens de glem - te San _ &e (Alfred Ipften.) 

4fe <-s- *! 6?(9//a i;<9d?^ Jy^a tempo 1* 5KSy /?^ /^ 
^^fefrfg ^^ ^ ^ ^ r//t^ » 7m 9220 ^ 
to e ff sem v=r. k 


^